Verhalen

Elske van Leeuwen, directeur KC Wereldweijde én kennismakelaar van De Vier Windstreken. Elske:

"Ontwikkelen is voor iedereen belangrijk (fijn). Binnen De Vier Windstreken kijken we naar de ontwikkeling van zowel kinderen als personeel. Voor het personeel zoeken we naar mooie trainingen waarmee ze kennis kunnen vergroten. Ook zijn er momenten waarop we juist kennis kunnen delen. Het is mooi om als kennismakelaar hierin de schakel te kunnen zijn tussen alle vormen van aanbod en wat de personeelsleden graag willen leren. Momenteel wordt er gewerkt aan het programma voor schooljaar 2021-2022 waarin we een afwisselend aanbod samenstellen."

Elske van Leeuwen
Directeur KC Wereldweijde en kennismakelaar De Vier Windstreken

 

Eén van onze medewerkers is Britt Vreeswijk. Britt is als startende leerkracht werkzaam op Kindcentrum Goejanverwelle in Gouda. Britt heeft het heel goed naar haar zin op de school en andersom is de school heel blij met Britt. Zeker ook vanwege haar expertise op het gebied van Faqta. Britt:

In het toekomstgerichte onderwijs wordt veel aandacht besteed aan het onderzoekend en ontdekkend leren. Faqta is een methode voor de zaakvakken die voldoet aan deze idealen. De afgelopen twee jaar heb ik mij mogen verdiepen in deze methode en heb ik een onderzoek naar de leerresultaten op de kinderen mogen doen. Mijn kennis heb ik gedeeld met mijn collega’s en zelfs Faqta heeft mijn onderzoek gebruikt voor op de website. De komende jaren hoop ik mijn kennis nog verder te verbreden en te delen met het team. Ook blijf ik zelf innoveren in mijn lessen in de klas. Zo volg ik regelmatig Webinars van Faqta.

Britt Vreeswijk
Leerkracht Kindcentrum Goejanverwelle

Daniëlle den Oudsten, leerkracht op de Immanuelschool in Oudewater en deelnemer aan het talentontwikkelingsprogramma Talent aan Zet. Daniëlle: 

Talent aan Zet is voor mij een cursus die mij in mijn kracht zet. Ik mag aan de slag met waar ik goed in ben. Dat zorgt er voor dat ik vol enthousiasme aan de slag ga. Tijdens de bijeenkomsten leer ik veel over leiderschap. Ik heb geleerd dat er diverse vormen van leiderschap zijn en dat groepsdynamica erg interessant is voor een leider. Dit zet mij aan het denken over mijn eigen leiderschap, in welke vorm dat dan ook zal zijn. Ik kijk uit naar de komende bijeenkomsten en hoop nog veel meer te kunnen doen vanuit mijn kracht!